αδιαφορία

Ακηδία & τρόποι αυτοφροντίδας
Απώλεια - ΠένθοςΕπιβίωση & ΖωήΨυχική Ανθεκτικότητα

Ακηδία & τρόποι αυτοφροντίδας

ακηδία < ελληνιστική κοινή ἀκηδία / ἀκηδεία < ἀκήδεια < αρχαία ελληνική ἀκηδής < ἀ- + κῆδος (φροντίδα) Πρόκειται για μία αρχαία ελληνική λέξη που δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά πλέον. Ακηδία είναι η αθυμία και…