Τραύμα: αναζητάμε τον ίδιο τραυματικό δεσμό στην ενήλικη ζωή;

Τραύμα: αναζητάμε τον ίδιο τραυματικό δεσμό στην ενήλικη ζωή;

Οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους γονείς ή τους κηδεμόνες μας, πριν την ηλικία των 5 ετών, θέτουν τις βάσεις για τις σχέσεις που οικοδομούμε στην ενήλικη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε ολοκληρωτικά εξαρτώμενοι στα άτομα που (ιδανικά) θα εκπληρώσουν τις σωματικές και συναισθηματικές μας ανάγκες. Αναζητώντας τραυματικούς δεσμούς Αν αυτές οι ανάγκες Διαβάστε περισσότερα…